Vynikať

Jedným z hlavných štatistických ukazovateľov sledu čísel je variačný koeficient. Aby sme to zistili, vykonali sa pomerne komplikované výpočty. Nástroje programu Microsoft Excel uľahčujú užívateľovi. Výpočet variačného koeficientu Tento ukazovateľ je pomer štandardnej odchýlky k aritmetickému priemeru.

Čítajte Viac

Ak chcete vyriešiť niektoré problémy pri vytváraní tabuľky, musíte zadať počet dní v mesiaci v samostatnej bunke alebo vo vzorci, aby program mohol vykonať potrebné výpočty. V Exceli sú nástroje určené na vykonanie tejto operácie. Pozrime sa na rôzne spôsoby použitia tejto funkcie.

Čítajte Viac

Medzi mnohými rôznymi výrazmi, ktoré sa používajú pri práci s programom Microsoft Excel, by ste mali vybrať logické funkcie. Používajú sa na označenie splnenia rôznych podmienok vo vzorcoch. Navyše, ak samotné podmienky môžu byť dosť rozdielne, výsledok logických funkcií môže mať len dve hodnoty: podmienka je splnená (TRUE) a podmienka nie je splnená (FALSE).

Čítajte Viac

Modul je absolútna kladná hodnota ľubovoľného čísla. Aj záporné číslo bude mať vždy pozitívny modul. Pozrime sa, ako vypočítať hodnotu modulu v programe Microsoft Excel. Funkcia ABS Na výpočet hodnoty modulu v programe Excel existuje špeciálna funkcia s názvom ABS.

Čítajte Viac

Pri práci s tabuľkami v programe Microsoft Excel je často potrebné vypočítať sumu pre samostatný stĺpec s údajmi. Takýmto spôsobom môžete napríklad vypočítať celkovú hodnotu ukazovateľa na niekoľko dní, ak riadky tabuľky sú dni, alebo celkové náklady na niekoľko druhov tovaru. Pozrime sa na rôzne spôsoby, ktorými môžete ukladať údaje do stĺpca programu Microsoft Excel.

Čítajte Viac

Pomerne často sa obsah bunky v tabuľke nezmestí do hraníc, ktoré sú predvolene nastavené. V tomto prípade sa otázka ich rozšírenia stáva relevantnou, aby všetky informácie zapadali a boli v úplnom zobrazení používateľa. Pozrime sa, ako môžete tento postup vykonať v programe Excel.

Čítajte Viac

Jednou z najobľúbenejších matematických operácií pri riešení vzdelávacích a praktických problémov je nájsť logaritmus daného čísla podľa bázy. Na vykonanie tejto úlohy v programe Excel existuje špeciálna funkcia nazvaná LOG. Pozrime sa podrobnejšie, ako sa dá aplikovať v praxi.

Čítajte Viac

Extra medzery v texte nezafarbujú žiadny dokument. Najmä nemusia byť povolené v tabuľkách, ktoré sú poskytované manažmentu alebo verejnosti. Ale aj keď budete používať údaje len na osobné účely, nadbytočné priestory prispejú k zvýšeniu veľkosti dokumentu, čo je negatívny faktor.

Čítajte Viac

Zvýšenie čísla na výkon je štandardná matematická akcia. Používa sa pri rôznych výpočtoch, a to na vzdelávacie účely aj v praxi. Excel má vstavané nástroje na výpočet tejto hodnoty. Pozrime sa, ako ich používať v rôznych prípadoch. Lekcia: Ako nastaviť znamienko stupňa v programe Microsoft Word Vytváranie čísel V programe Excel existuje niekoľko spôsobov, ako zvýšiť číslo na výkon.

Čítajte Viac

Aby bolo možné vykonávať rôzne akcie na obsah buniek Excel, musia byť najprv vybrané. Na tieto účely má program niekoľko nástrojov. Po prvé, táto rozmanitosť je spôsobená skutočnosťou, že je potrebné vybrať rôzne skupiny buniek (rozsahy, riadky, stĺpce), ako aj potrebu označiť prvky, ktoré zodpovedajú špecifickej podmienke.

Čítajte Viac

Pri práci s programom Excel je často nutné použiť postup odstraňovania riadkov. Tento proces môže byť v závislosti od úloh jednoduchý aj skupinový. Osobitným záujmom v tomto ohľade je odstránenie stavu. Pozrime sa na rôzne možnosti tohto postupu.

Čítajte Viac

Je všeobecne známe, že v jedinej knihe Excel (súbor) sú štandardne tri listy, medzi ktorými môžete prepínať. To umožňuje vytvoriť niekoľko súvisiacich dokumentov v jednom súbore. Čo však robiť, ak vopred stanovený počet takýchto ďalších kariet nestačí? Poďme zistiť, ako pridať nový prvok v programe Excel.

Čítajte Viac

Jednou z častých úloh, ktorým čelia užívatelia programu Excel, je konverzia numerických výrazov do textového formátu a naopak. Этот вопрос часто заставляет потратить на решение много времени, если юзер не знает четкого алгоритма действий. Давайте разберемся, как можно решить обе задачи различными способами.

Čítajte Viac

Для облегчения ввода данных в таблицу в Excel можно воспользоваться специальными формами, которые помогут ускорить процесс заполнения табличного диапазона информацией. В Экселе имеется встроенный инструмент позволяющий производить заполнение подобным методом. Также пользователь может создать собственный вариант формы, которая будет максимально адаптирована под его потребности, применив для этого макрос.

Čítajte Viac

Pri práci v programe Excel s veľmi dlhým súborom údajov s veľkým počtom riadkov je pomerne nepohodlné vyliezť na hlavičku zakaždým, keď sa zobrazia hodnoty parametrov v bunkách. Ale v Exceli je možnosť opraviť horný riadok. V tomto prípade, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa posúva rozsah údajov nadol, horný riadok zostane vždy na obrazovke.

Čítajte Viac

Je známe, že v ruskej verzii programu Excel sa ako desatinný oddeľovač používa čiarka, zatiaľ čo v anglickej verzii sa používa bod. Je to spôsobené existenciou rôznych noriem v tejto oblasti. Okrem toho v anglicky hovoriacich krajinách je zvyčajné používať čiarku ako oddeľovač a v našej krajine obdobie.

Čítajte Viac